להתחברות

סמינר הקיבוצים

שיעור 1: 30.12.20

שיעור 1: 30.12.20

על פי עמודים אמצע 12-אמצע 14

שאלה 1>      ||       שאלה 2>

שיעור 2: 13.01.21

שיעור 2: 13.01.21

על פי עמ' 14-16; עמ' 30-36

שאלה 1>     ||     שאלה 2>

שיעור 3: 27.01.21

שיעור 3: 27.01.21

על פי עמ' 51-57

שאלה 1>    ||     שאלה 2>

שיעור 4: 28.04.21

שיעור 4: 28.04.21

על פי עמ' 120-125

שאלה>

שיעור 5: 12.05.21

שיעור 5: 12.05.21

המשך קריאה בפרק החמישי (טיפוח אכפתיות) ושליחות מוסרית למאה ה21

שאלה>